mk00.jpg

Świat, który

rysuję

to ten który

widzę.

Maria Kopeć

KONTAKT.

  • Facebook
  • Instagram